toplu sms paketleri firma logosu

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Gizlilik Sözleşmesi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni

Toplu SMS Paketleri'inde kişisel verileriniz güvence altındadır. Bu çerçevede Toplu SMS Paketleri, kişisel verilerinizi tüm teknik ve idari tedbirleri alarak korur. Gerekli güvenlik düzeyi için bütün teknolojik imkanlar kullanılır. Hizmet verilen kişi, kurum ve kuruluşların güvenini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için kullandığımız bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır. Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği ve güvenliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir.

Bu politika bizi ve bünyemizde bulunan diğer servis ve hizmetlerimizi de bağlamakta olup SMS sözleşmemiz ile birleştirilmiş ve ona tabidir.

Toplu SMS Paketleri tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ilgili mevzuat kapsamında müşterileri (direkt hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişiler) hakkında sahip olduğu kişisel bilgiler kanunda açıkça belirtilen haller dışında 3. kişilere aktaramaz herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz.

Üyelik ve aktivasyon süreçlerinde alınan kişisel bilgileriniz ilgili mevzuata uygun olarak ve yalnızca sadece kendi bünyemizde; Toplu SMS Paketleri ürün ve hizmetlerinizin aktivasyon işlemlerinin yapılabilmesi, ürün ve hizmetlerimizden yararlanmanız halinde söz konusu işlemi gerçekleştirmek ve siparişin ilerlemesinden sizleri haberdar edebilme, sizi yeni ürün ve hizmetlerimizden haberdar edebilme ve size en uygun ürün ve hizmeti sağlayabilme, ürün ve hizmetlerimizi kullanış şeklinizden yola çıkarak size teklif sunma ve kampanyalar hakkında bilgi verme, ürün ve hizmetlerimizi geliştirme amacıyla analiz yapma, kimliğinizi teyit etme, ürün ya da hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme, veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma, ürün ve hizmetlerimizin kullanımında suistimalleri önlemek ve tespit etme, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken aboneliğinize ilişkin bilgileri muhafaza etme, bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, servislerin yönetimi, trafik yönetimi, kampanya, tarife, ürün, strateji belirleme ve ölçme gibi pazarlama aktiviteleri ve iletişimi, müşteri hizmetleri ve memnuniyeti, finansal raporlama ve analiz, kanuni takip, servis optimizasyonu ve benzeri amaçlarla onaya müteakip işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, Toplu SMS Paketleri’ne ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Hizmetlerimizden yararlanabilmeniz için bu gizlilik politikasını kabul etmiş olmak zorunludur ve burada bahsi geçen tüm koşullar Toplu SMS Paketleri ve tüm üyeler için bağlayıcıdır.

Son olarak, Toplu SMS Paketleri'nin gizlilik politikalarını değiştirmesinin mümkün olduğunu hatırlatır, bu nedenle Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni sayfamızı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz.

KVKK madde 4 uyarınca;

 1. Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.
 2. Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:
  1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
  2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
  3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
  4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
  5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
TopluSMS ile  Markanıza  Hız ve Değer Katın!
İş Ortaklığı Formu
Fiyat Al
İş Ortaklığı
Ara